חישוב :


מס הכנסה:
מיסים נוספים:

  
מחשבון שני


 
שלישי


 
רביעי


 
חמישי